9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 4 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 190 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 199 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 192 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 197 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 788 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 957 Kb Príloha Materiálu
Stanovisko hlavného kontrolóra 871 Kb Stanovisko hlavného kontrolóra

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
173 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026 Uznesenie č.173/2023

Hlasovania:

Názov
0011.pdf
0012.pdf