9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 17 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2024

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 192 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 188 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 191 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 186 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 227 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
188 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2024 Uznesenie č.188/2023

Hlasovania:

Názov
0027.pdf