9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 5 Zabezpečenie úverových zdrojov na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 194 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 199 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 180 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 200 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 184 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
174 Zabezpečenie úverových zdrojov na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Uznesenie č.174/2023

Hlasovania:

Názov
0013.pdf