9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 9. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
167 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.167/2023

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf