9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 2.b Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancom Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
169 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.169/2023

Hlasovania:

Názov
0005.pdf
0006.pdf
0007.pdf