9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 18 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2024

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 191 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 188 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 370 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 181 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 249 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
189 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2024 Uznesenie č.189/2023

Hlasovania:

Názov
0028.pdf