9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 19 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – december 2023

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 194 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 200 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 174 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 238 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 383 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
190 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – december 2023 Uznesenie č.190/2023

Hlasovania:

Názov
0029.pdf