9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 15 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 1. polrok 2024

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 191 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 186 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 169 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 184 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 504 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
185 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 1. polrok 2024 Uznesenie č.185/2023

Hlasovania:

Názov
0024.pdf