8-2023 Dátum konania 23. 11. 2023 09:00

8-2023

Bod č. 2 Odvolanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
166 Odvolanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.166/2023

Hlasovania:

Názov
0003.pdf