10-2024 Dátum konania 19. 2. 2024 09:00

10-2024

Bod č. 6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 192 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 196 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 197 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 365 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 242 Kb Návrh VZN
Iny 184 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
202 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.202/2024

Hlasovania:

Názov
0015.pdf