10-2024 Dátum konania 19. 2. 2024 09:00

10-2024

Bod č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2023 o podpore audiovizuálneho priemyslu

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 191 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 194 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 196 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 553 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 216 Kb Návrh VZN
Iny 181 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
201 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2023 o podpore audiovizuálneho priemyslu Uznesenie č.201/2024

Hlasovania:

Názov
0014.pdf