10-2024 Dátum konania 19. 2. 2024 09:00

10-2024

Bod č. 3.c Zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Košického samosprávneho raja v katastrálnom území Ďurkov v prospech obce Ďurkov a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 188 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 225 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 183 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 362 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 202 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 1029 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
196 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Košického samosprávneho raja v katastrálnom území Ďurkov v prospech obce Ďurkov a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Uznesenie č.196/2024

Hlasovania:

Názov
0007.pdf
0008.pdf
0009.pdf