10-2024 Dátum konania 19. 2. 2024 09:00

10-2024

Bod č. 8 Spolufinancovanie projektu predkladaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých, vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (kód: PSK–MPSVR-022-2023-DV-ESF+)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 195 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 217 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 191 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 211 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 222 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
204 Spolufinancovanie projektu predkladaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých, vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (kód: PSK–MPSVR-022-2023-DV-ESF+) Uznesenie č.204/2024

Hlasovania:

Názov
0017.pdf