10-2024 Dátum konania 19. 2. 2024 09:00

10-2024

Bod č. 7 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 191 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 197 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 186 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 192 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 358 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
203 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce Uznesenie č.203/2024

Hlasovania:

Názov
0016.pdf