10-2024 Dátum konania 19. 2. 2024 09:00

10-2024

Bod č. 15 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za obdobie II. polroka 2023

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 194 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 196 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 174 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 247 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 443 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
212 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za obdobie II. polroka 2023 Uznesenie č.212/2024

Hlasovania:

Názov
0026.pdf