10-2024 Dátum konania 19. 2. 2024 09:00

10-2024

Bod č. 4.a Zmena uznesenia z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 320/2019 zo dňa 09. 12. 2019 s názvom: Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 190 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 197 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 181 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 368 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 392 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 209 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
198 Zmena uznesenia z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 320/2019 zo dňa 09. 12. 2019 s názvom: Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.198/2024

Hlasovania:

Názov
0011.pdf