10-2024 Dátum konania 19. 2. 2024 09:00

10-2024

Bod č. 4.b Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. a zmena uznesenia z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 511/2021 zo dňa 19. 02. 2021 s názvom: Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 193 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 215 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 184 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 373 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 463 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 213 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
199 Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Uznesenie č.199/2024
200 Zmena uznesenia z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 511/2021 zo dňa 19. 02. 2021 s názvom: Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Uznesenie č.200/2024

Hlasovania:

Názov
0012.pdf
0013.pdf