10-2024 Dátum konania 19. 2. 2024 09:00

10-2024

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 10. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
191 Otvorenie, schválenie programu 10. zasadnutia zastupiteľstva, určenieoverovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.191/2024

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf