10-2024 Dátum konania 19. 2. 2024 09:00

10-2024

Bod č. 2.a Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
192 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.192/2024

Hlasovania:

Názov
0003.pdf