10-2024 Dátum konania 19. 2. 2024 09:00

10-2024

Bod č. 14 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2023

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 191 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 189 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 169 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 186 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 952 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 571 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 736 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 635 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 19257 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 263 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 1128 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 431 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 2435 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 4645 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 1194 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 852 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 2564 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 883 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 17101 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 2396 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 905 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 2155 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 443 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 525 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 4855 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 3378 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 21700 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 854 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 491 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 523 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 5026 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 940 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 1437 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 12251 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 9509 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 1404 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 6123 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 643 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 2025 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 2973 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 938 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 7182 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 804 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 547 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 7021 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
210 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2023 Uznesenie č.210/2024
211 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2023 Uznesenie č.211/2024

Hlasovania:

Názov
0023.pdf
0024.pdf
0025.pdf