12-2024 Dátum konania 29. 4. 2024 09:00

12-2024

Bod č. 9 Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb Košického samosprávneho kraja 2020+

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 190 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 192 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 191 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 192 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 27966 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 252 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 340 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 103 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 354 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 221 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
232 Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb Košického samosprávneho kraja 2020+ Uznesenie č.232/2024

Hlasovania:

Názov
0024.pdf