12-2024 Dátum konania 29. 4. 2024 09:00

12-2024

Bod č. 10 Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji (obdobie 2022 – 2027 – 2030)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 189 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 192 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 186 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 201 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 11983 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
233 Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji (obdobie 2022 – 2027 – 2030) Uznesenie č.233/2024

Hlasovania:

Názov
0025.pdf