12-2024 Dátum konania 29. 4. 2024 09:00

12-2024

Bod č. 13.c Informatívna správa o participácii KSK v projekte „Knowledge Transfer for Widened EU Excellence in Advanced Green Technologies, Sustainability and Research Management“, program HORIZON CSA, výzva HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 211 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 292 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 193 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 217 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 475 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
239 Informatívna správa o participácii KSK v projekte „Knowledge Transfer for Widened EU Excellence in Advanced Green Technologies, Sustainability and Research Management“, program HORIZON CSA, výzva HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02 Uznesenie č.239/2024

Hlasovania:

Názov
0031.pdf