12-2024 Dátum konania 29. 4. 2024 09:00

12-2024

Bod č. 6 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na roky 2024 - 2026

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 35 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 54 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 191 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 38 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 10069 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
229 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na roky 2024 - 2026 Uznesenie č.229/2024

Hlasovania:

Názov
0019.pdf
0020.pdf
0021.pdf