12-2024 Dátum konania 29. 4. 2024 09:00

12-2024

Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 203 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 205 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 193 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 209 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 292 Kb Návrh VZN
Iny 193 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
230 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce Uznesenie č.230/2024

Hlasovania:

Názov
0022.pdf