12-2024 Dátum konania 29. 4. 2024 09:00

12-2024

Bod č. 3.d Nájom športového zariadenia vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 199 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 279 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 180 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 196 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 276 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
220 Nájom športového zariadenia vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.220/2024

Hlasovania:

Názov
0009.pdf