12-2024 Dátum konania 29. 4. 2024 09:00

12-2024

Bod č. 3.c Kúpa pozemkov v katastrálnom území Kráľovský Chlmec do vlastníctva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 200 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 204 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 177 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 188 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 197 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 110 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 406 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
219 Kúpa pozemkov v katastrálnom území Kráľovský Chlmec do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.219/2024

Hlasovania:

Názov
0008.pdf