12-2024 Dátum konania 29. 4. 2024 09:00

12-2024

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 12. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
215 Schválenie programu a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.215/2024

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf