12-2024 Dátum konania 29. 4. 2024 09:00

12-2024

Bod č. 14 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Apríl 2024

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 205 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 277 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 187 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 331 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 452 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
240 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Apríl 2024 Uznesenie č.240/2024

Hlasovania:

Názov
0032.pdf