12-2024 Dátum konania 29. 4. 2024 09:00

12-2024

Bod č. 2.a Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
216 Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.216/2024

Hlasovania:

Názov
0005.pdf