11-2024 Dátum konania 23. 4. 2024 10:00

11-2024

Bod č. 2 Udelenie Čestného občianstva Košického samosprávneho kraja 2024

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 201 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 203 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 189 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 282 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 210 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
214 Udelenie čestného občianstva Košického samosprávneho kraja 2024 Uznesenie č.214/2024

Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania