11-2024 Dátum konania 23. 4. 2024 10:00

11-2024

Bod č. 1 Otvorenie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
213 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.213/2024

Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania