10-2007 Dátum konania 26. 2. 2007 10:00

10-2007

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2006 a január 2007, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2006

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 74 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 35 Kb Návrh na uznesenie
Hlavný dokument 345 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 251 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
210 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2006 a január 2007, Správa kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2006 Uznesenie č.210/2007

Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania