9-2006 Dátum konania 11. 12. 2006 01:00

9-2006

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2006 a november 2006, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2007

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
178 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2006 a november 2006, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2007 Uznesenie č.178/2006

Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania