8-2006 Dátum konania 23. 10. 2006 00:00

8-2006

Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
155 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august 2006 a september 2006 Uznesenie č.155/2006

Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania