7-2006 Dátum konania 28. 8. 2006 00:00

7-2006

Bod č. 13.a Zakladateľská zmluva a Stanovy Sprostredkovateľského orgánu pre Spoločný regionálny operačný program Slovensko NUTS II – Východ

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Iny 124 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
144 Zakladateľská zmluva a Stanovy Sprostredkovateľského orgánu pre Spoločný Regionálny operačný program Slovensko NUTS II – Východ Uznesenie č.144/2006

Hlasovania:

Názov
0026.pdf