7-2006 Dátum konania 28. 8. 2006 00:00

7-2006

Bod č. 10.c Personálne zmeny v kultúrnej komisii

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
139 Vzdanie sa funkcie predsedu Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a voľba predsedu do tejto funkcie Uznesenie č.139/2006

Hlasovania:

Názov
0019.pdf
0020.pdf
0021.pdf