7-2006 Dátum konania 28. 8. 2006 00:00

7-2006

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 7. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
127 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.127/2006

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf
0005.pdf