7-2006 Dátum konania 28. 8. 2006 00:00

7-2006

Bod č. 10.a Určenie odmeny podpredsedovi KSK a poslancovi dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
137 Odmena podpredsedovi Košického samosprávneho kraja a poslancovi dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie za polročné plnenie úloh Uznesenie č.137/2006

Hlasovania:

Názov
0017.pdf