7-2006 Dátum konania 28. 8. 2006 00:00

7-2006

Bod č. 10.b Určenie odmeny hlavnému kontrolórovi

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
138 Odmena hlavnému kontrolórovi za polročné plnenie úloh Uznesenie č.138/2006

Hlasovania:

Názov
0018.pdf