6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 9 Zmeny v organizačnej štruktúre Úradu Košického samosprávneho kraja - návrh na vytvorenie referátu cestovného ruchu v rámci odboru regionálneho rozvoja KSK, jeho úlohy a štruktúra

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Dôvodová správa č.9 90 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
95 Zmeny v organizačnej štruktúre Úradu Košického samosprávneho kraja – vytvorenie referátu cestovného ruchu v rámci odboru regionálneho rozvoja KSK, jeho úlohy a štruktúra Uznesenie č.95/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas15.pdf