6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 10 Informácia o prechode veci majetku štátu v nájme neziskovej organizácie , na ktorú prešli pôsobnosti poskytovať sociálne služby dňom 1. 1. 2002 do vlastníctva vyššieho územného celku

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Hlavný dokument č.10 89 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
98 Informatívna správa o prechode vecí z majetku štátu v nájme neziskovej organizácie, na ktorú prešli pôsobnosti poskytovať sociálne služby dňom 1. 1. 2002 do vlastníctva vyššieho územného celku Uznesenie č.98/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas18.pdf