6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 14 Koncepcia financovania výstavby, rekonštrukcie a opravy ciest II. a III. triedy a obnovy technického vybavenia Správy ciest Košického samosprávneho kraja na obdobie do roku 2009, stavebné úpravy ciest II. a III. triedy v roku 2006

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Dôvodová správa č.14 262 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
101 Financovanie ciest v správe Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.101/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas21.pdf