6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 14.a Informácia o zimnej údržbe ciest vo vlastníctve KSK v zimnom období 2005/2006

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
102 Informácia o zimnej údržbe ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v zimnom období 2005/2006 Uznesenie č.102/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas22.pdf