6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 15.a Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 79/2006 (zmena štatútu n. o. NsP Štefana Kukuru Michalovce, n. o.)

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
103 Zmena Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 79/2006 Uznesenie č.103/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas23.pdf