6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 15.c Personálne zmeny v Dozornej rade NsP Štefana Kukuru Michalovce, n. o.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
105 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o. Uznesenie č.105/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas25.pdf