6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 15.d Zmena uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 80, 82, 84/2006, ktorými boli schválené zmeny stanov a.s. NsP sv. Barbory Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
106 Zmena Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 80/2006, č. 82/2006 a č. 84/2006 Uznesenie č.106/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas26.pdf