6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 15.e Personálne zmeny v Predstavenstve NsP sv. Barbory Rožňava, a. s.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
107 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.107/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas27.pdf