6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 15.g Personálne zmeny v Predstavenstve NsP Spišská Nová Ves, a. s.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
109 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.109/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas29.pdf