6-2006 Dátum konania 26. 6. 2006 09:00

6-2006

Bod č. 15.h Personálne zmeny v Dozornej rade NsP Spišská Nová Ves, a. s.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
110 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.110/2006

Hlasovania:

Názov
zast20060626hlas30.pdf